Umjetnost

David: Usporedba 5 skulptura

Ovih pet Davidovih skulptura obuhvaćaju 216 godina, omogućujući nam da iskusimo društveni i tehnički napredak kroz stoljeća i kako su te promjene utjecale na rezultate svake skulpture.

Opširnije